Utbildningar för telefoniansvariga, inköpare, mfl.

Utbildning är i dag en mycket viktig del i den investering man gör i en ny kommunikationslösning. För att organisationen ska dra full nytta av den nya lösningen erbjuder vi olika former utbildningar:

  • Handhavandeutbildningar till personalen.
  • Administrationsutbildningar för systemansvarig
  • Telefonistutbildningar
  • Utbildningar för mobila användare
  • Agenter i Callcenter- eller Contactcentermiljöer

Alla utbildningar skräddarsys efter kundens önskemål och behov tillsammans med oss.

Skräddarsydda telefonilösningar för ditt företag
IP-Office Sweden AB - Årstaängsvägen 21C, 117 43 Stockholm - Telefon: 08-55670520 - Kontakta oss